Woonopstand!

Landelijke demonstratie: Huizen voor mensen niet voor winst! #woonopstand

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Lees hier meer over het uitstellen van de actie i.v.m. coronapandemie.

– ENGLISH BELOW –

✊ Op 28 maart zouden wij, een brede internationale coalitie van groeperingen, de demonstratie Huizen voor mensen niet voor winst hebben georganiseerd. Of je nu jong bent of oud, iedereen word geraakt door de wooncrisis. Het is nu tijd om het roer radicaal om te gooien. Huizen voor mensen niet voor de winst!

✊ Wij willen een stad die voor iedereen bereikbaar is. Waar haar bewoners zeggenschap en zekerheid hebben en verzekerd zijn van een permanent en betaalbaar dak boven hun hoofd.

✊ Deze rechten zijn door het gevoerde woonbeleid geenszins een vanzelfsprekendheid en steeds meer een privilege aan het worden. Daarom komen we nu in actie tegen de huurwaanzin, de vermarkting en de flexibilisering van onze huisvesting. Wij roepen iedereen op om solidair te zijn en samen een front te vormen voor onze woontoekomst.

Wij pleiten voor:
🏠 Bouw betaalbare sociale huurwoningen.
🏠 Minder markthuren, meer volkshuisvesting: huren omlaag!
🏠 Stop de verkoop, liberalisering en flexibilisering van sociale huurwoningen.
🏠 Schaf verhuurdersheffing af.
🏠 Woonzekerheid voor iedereen.

Steun ons: Spreek uw steun uit via woonopstand@disroot.org; u wordt dan bijgeplaatst op de groeiende lijst van solidaire initiatieven.

-ENGLISH-

National demonstration: Housing for people not for profit! #woonopstand

✊ On March 28 we would have organized a demonstration with a broad international coalition of different groups and movements. Whether you’re young or old, everyone suffers from the housing crisis. It’s time to radically change course. Housing for people not for profit!

✊ We want a city that’s accessible to everyone. Where citizens have agency and certainty, and are assured a permanent and affordable roof over their head.

✊ Due to the current housing policy, these rights are by no means self-evident and are increasingly becoming a privilege. We therefore take action against the ridiculous rent situations, the marketization and flexibilization of our housing.

Join and take part. We plea for:
🏠 The construction of affordable social housing.
🏠 Less free-market rents, more public housing: rents down!
🏠 Stop the sale, liberalization and flexibilization of social housing.
🏠 Abolish the rent tax.
🏠 Housing security for everyone.