Blog

Lancering petitie: Stop huisuitzettingen. Woonzekerheid voor iedereen, zeker tijdens de coronacrisis.

Stop huisuitzettingen. Woonzekerheid voor iedereen, zeker tijdens de coronacrisis.

In een tijd waarin de regering de corona-pandemie probeert te beheersen (met grote gevolgen voor de levens van mensen en de economie) eisen wij, mensen, organisaties en verenigingen, dat maatregelen die worden genomen om de volksgezondheid te beschermen toegankelijk zijn voor de hele bevolking. Beschermen tegen corona is onmogelijk als je geen adequate huisvesting (meer) hebt.

Daarom is het noodzakelijk dat iedereen de voorwaarden heeft om zichzelf te kunnen beschermen. Dat begint bij een huis met woonzekerheid.

Flexwerk en Flexwoning: Inkomens- en woononzekerheid.
Ruim 1 miljoen ZZP’ers en 2 miljoen flexwerkers en mensen met nuluren-contracten hebben last van inkomensonzekerheid. Dit kan snel gevolgen hebben, want de huur of hypotheek moet wel maandelijks betaald worden. Lukt dat niet dan is er de dreiging van huisuitzettingen. Ook zijn er steeds meer mensen die vanwege dakloosheid of een tijdelijk huurcontract permanent in onzekerheid zitten over hun huisvesting. Waar kunnen zij heen? Met een woningtekort van 300.000 huizen en een verdubbeling van de dakloosheid in de afgelopen tien jaar, is het nu tijd voor acute maatregelen voordat de situatie verder escaleert.

Waardige woonruimte voor iedereen.
Verhuurders die nu nog steeds huurcontracten opzeggen om mensen op straat te zetten, in te wisselen voor andere (flex)huurders, of de huur verhogen, doen er goed aan hier direct mee te stoppen. Het is altijd hoogst ongepast, maar zeker in tijden van een grote wooncrisis en een corona-pandemie, om kwetsbare mensen vanwege wat voor reden dan ook uit huis te zetten.

De tijd dat je, al dan niet legaal, misbruik kon maken van de precaire woon-, werk en bestaanssituatie van mensen moet voorbij zijn. Huizen zijn er om mensen veiligheid, stabiliteit en bestaanszekerheid te bieden. Niet voor winst.

Zonder de garantie van inkomen, huisvesting en zorg is bestaanszekerheid en volksgezondheid een illusie. Die garantie is er nu niet. Solidariteit is dus noodzakelijk. Wij roepen de regering en verhuurders op om per direct deze vier maatregelen te nemen om de woon- en bestaanszekerheid van iedereen in onze samenleving echt te waarborgen.

4 eisen.
1. Stop alle huisuitzettingen.
2. Biedt huur/hypotheekpauze aan en verlaag de huren.
3. Waardige huisvesting voor daklozen en asielzoekers.
4. Inkomenszekerheid voor iedereen.

Toelichting.
1. Stop huisuitzettingen en contractopzeggingen van alle huurders en bewoners, ongeacht woonvorm. Dit betreft zowel koop, sociale huur, geliberaliseerde huur als tijdelijke/flexibele huur en mensen die wonen zonder huurrecht. 
2. Biedt mensen pauze of uitstel om hun huur of hypotheek te betalen. Voer midden in de crisis geen jaarlijkse huurverhogingen door maar verlaag de huren door o.a. de verhuurderheffing af te schaffen.
3. Biedt per direct waardige huisvesting voor alle daklozen en asielzoekers. Vorder leegstaande woonruimte.
4. Biedt inkomenszekerheid en adequate maatregelen om alle mensen zonder of met weinig sociale zekerheid te beschermen en financieel tegemoet te komen.

Deel deze tekst op uw site en teken de petitie op: https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/woonopstand_stop_huisuitzettingen_woonzekerheid_voor_iedereen_tijdens_de_coronacrisis/

Landelijke en internationale demonstratie 28 maart uitgesteld.

De #woonopstand demo Huizen voor mensen niet voor winst! van 28 maart in Amsterdam is afgelast vanwege de corona-pandemie. We prikken binnenkort een nieuwe (inter)nationale actiedatum en houden u op de hoogte. De strijd voor waardig wonen gaat wel door. Daarom komen we elke dag in woonopstand.

Wij roepen per direct op tot een moratorium/stop op huisuitzettingen (zie de petitie op https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/woonopstand_stop_huisuitzettingen_woonzekerheid_voor_iedereen_tijdens_de_coronacrisis/). Het is nooit gepast om mensen op straat te zetten, zeker niet bij een grote pandemie als het coronavirus. Speciale zorg moet daarom uitgaan naar daklozen en ongedocumenteerden wiens basale recht op huisvesting toch al geschonden wordt. Woonzekerheid voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Solidaire groet,

Team Woonopstand

Website: www.woonopstand.nl

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/872365866550668/

Instagram: https://www.instagram.com/woonopstand/

Twitter https://twitter.com/woonopstand

Contact: woonopstand@disroot.org of Abel Heijkamp 06-47686543

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

-ENGLISH-

The #woonopstand demonstration “Housing for people not for profit!” of March 28 in Amsterdam will be postponed due to the coronavirus pandemic. We’ll decide on a new (inter)national date soon and will keep you updated. The struggle for dignified housing does continue. That’s why we take housing action every day.

We call for aan immediate moratorium/stop to all evictions. It is never adequate to put people out on the street, especially not during a pandemic such as the coronavirus. Special care should go out to the homeless and undocumented whose basic right to housing is already being violated. Housing certainty for everyone. Now and in the future.

With solidarity,
Team Woonopstand

Website: www.woonopstand.nl
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/872365866550668/
Instagram: https://www.instagram.com/woonopstand/
Twitter https://twitter.com/woonopstand
Contact: woonopstand@disroot.org or Abel Heijkamp 06-47686543

Dinsdag 10 maart 16:00 – Actietour: Bezoek de grote internationale woningspeculanten

Duitse actiegroepen rond huisvesting, die ook de internationale actiedag van 28 maart aanstaande hebben georganiseerd, hebben opgeroepen om 10 maart alvast aandacht te vestigen op de problemen rond huurprijzen en huisvesting. Wij zullen dat in Amsterdam doen door een aantal van de grootste ‘financialised landlords’ te bezoeken, samen met huurders en andere ‘woonconsumenten’ die slachtoffer van hun praktijk zijn.

(Foto David Evers CC2.0/Flickr)

(Zie hier de internationale oproep voor 10 maart. Het programma in Amsterdam wordt georganiseerd door Bond Precaire Woonvormen (BPW), Huurdersbelang Zuid HBZ en In Poen Kun je niet Wonen)

We beginnen om 16:00 bij het kantoor van CBRE op de zuidas (Station Amsterdam Zuid), lopen via Orange Capital Partners (Minervalaan 63) en Vonovia Finance (Apollolaan 133) naar de Pijp en kraakcafe Molli Chaoot (Van Ostadestraat 55 hs). Daar is nog een informatief avondprogramma vanaf 20:00.

De wandeltocht door het hart van de gefinancialiseerde huizenmarkt begint om 16:00 voor het hoofdkantoor van het grootste internationale ‘vastgoedadviesbureau’ CBRE op de Zuidas (Gustav Mahlerlaan 405, direct naast station Amsterdam Zuid). CBRE geeft niet alleen duurbetaald ‘advies’ aan investeerders over het opkopen en uitpersen van vastgoed, maar heeft de laatste tijd ook massaal zelf huurwoningen in Amsterdam opgekocht en in Luxemburg gedeponeerd. (bron) Verder doet CBRE beheer van vastgoed  voor investeerders. Een van de vele bouwprojecten die CBRE verder beheert, is het voor leegstand ontruimde ADM-terrein in de Westelijke Havens. Zoals ze het zelf noemen is dat “het creëren van vastgoedoplossingen voor beleggers en eindgebruikers die ECHT waarde toevoegen”. (bron)

We wandelen vervolgens lange het pand van Orange Capital Partners, het “Real Estate Investment and Asset Management company based in Amsterdam” dat zelf eigenaar is van onder andere 1200 huizen en daarnaast massaal doorverkoopt, aan o.a. CBRE (zoals de inmiddels beruchte woningen op en rond Delflandplein)

We zetten de wandeling voort naar het kantoor van Vonovia Finance op de Apollolaan. Dit doen we mede op verzoek van de georganiseerde huurders van Vonovia in Duitsland. Daar is het de grootste particuliere huiseigenaar, een gigantisch bedrijf dat berucht is geworden door de sterk geautomatiseerde manier van beheer (en ontruimen). Het is een van de bedrijven die onteigend dreigt te worden in Berlijn, als het referendum daar dit jaar slaagt. Maar wat doet Vonovia in Nederland bij de Zuidas? We zullen het ter plekke horen.

De wandeling wordt afgerond met een korte tocht door De Pijp om te eindigen bij het legendarische kraakcafé De Mollie (‘sinds 1979’, Van Ostadestraat 55 hs). Daar kan tegen geringe vergoeding gegeten en gedronken worden. Om 20.00 begint daar een informatief programma met meer informatie over de internationale acties over huisvesting die op 28 maart in vele steden in Europa plaats zullen vinden. In Nederland gebeurt dat door een demonstratie in Amsterdam die om 14:00 op het JD Meijerplein (Dokwerker) begint.

Op de avond op 10 maart zullen we verder uit de doeken doen wat er staat te gebeuren in Duitsland, waar de activiteiten van woningbedrijven drastisch worden ingeperkt door actiebewegingen en politieke besluiten die daar op reageren. Een expert van de huurdersorganisaties van Vonovia aldaar, zal uit de doeken doen wat de (positieve) gevolgen kunnen zijn, waar we ook hier wat aan zouden kunnen hebben. Ook zullen we op die avond uit de doeken doen wat er tot nu toe is uitgezocht over de ‘Luxemburgse’ aankopen van CBRE en consorten.

Dus: Dinsdag 10 maart: 16:00 Gustav Mahlerlaan/Station Zuid
en/of 20:00 Cafe Molli Chaoot Van Ostadestraat 55 hs

Deze actierondleiding is ter voorbereiding op de demonstratie “Huizen voor mensen niet voor winst! #woonopstand van 28 Maart.

Huizen zijn om in te wonen, niet om in te beleggen

In 2008 scheerde de wereldeconomie langs de rand van de afgrond. De aanleiding was een crisis op de Amerikaanse huizenmarkt, veroorzaakt door de verkoop van hypotheken aan mensen met lage inkomens, die op een gegeven moment hun woonlasten niet meer konden betalen. Omdat die hypotheken in stukjes waren opgedeeld die vervolgens in pakketjes aan beleggers werden verkocht, werd het hele financiële systeem aan het wankelen gebracht. Een paar grote zakenbanken vielen om en de hele economie werd meegesleurd in een enorme inzinking, die achteraf de Grote Recessie wordt genoemd.

Wie had gedacht dat de financiële wereld en de politiek inmiddels wel zouden hebben geleerd dat het geen goed idee is om met zoiets fundamenteels als huisvesting te speculeren, is bedrogen uitgekomen. Sterker nog, het lijkt erop dat men nadat de stofwolken waren opgetrokken onverdroten is voortgegaan op de ingeslagen weg. Zo gek is dat trouwens ook weer niet als je bedenkt dat vastgoed in ons huidige kapitalistische systeem nog steeds een van de veiligste beleggingen is. De Amerikaanse firma Blackrock is mede daardoor uitgegroeid tot de grootste vermogensbeheerder ter wereld met (in 2019) een belegd vermogen van ruim 7 biljoen dollar. Blackrock is nu ook op de Amsterdamse vastgoedmarkt actief. Op 1 april 2019 kocht het bedrijf voor ruim 250 miljoen euro 240 huizen in onder meer de Van Walbeekstraat in West, de Rijnstraat en de Van Ostadestraat in Zuid en de Bloedstraat in het centrum. Voor Blackrock en andere beleggers op de huizenmarkt telt alleen het rendement voor hun aandeelhouders; de belangen van de huurders en andere belanghebbenden interesseert ze niet.

Ook in Duitsland lijden huurders onder het a-sociale beleid van deze firma’s. Onvoldoende onderhoud, te hoge energierekeningen, ruimtes die veel te dicht bebouwd worden, maximale huurverhogingen, schaamteloze rechtszaken tegen huurders – de schandalige handelspraktijken van grote woningbedrijven als Vonovia en Deutsche Wohnen zijn al jaren bekend. Daarom vinden sinds een paar jaar aan het begin van de lente in Berlijn en andere Duitse steden grote demonstraties plaats tegen speculatie op de huizenmarkt en vóór een humaan huisvestingsbeleid. Op 6 april 2019 gingen in Berlijn 40.000 de straat op om onder het motto #Mietenwahnsinn te protesteren tegen de hoge huren en het verdringen van mensen met lage inkomens uit de stad. Tevens eisten ze onteigening van de grote woningbedrijven. Ook in bijna vijftig andere Europese steden hebben op die dag tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het recht op huisvesting. Veel deelnemende groepen maken deel uit van de “European Action Coalition for the Right to Housing and to the City,” een Europees netwerk van ruim dertig organisaties die samen strijden tegen de huisvestingscrisis in onze steden en landen.

Dit jaar is de 28e maart uitgeroepen tot wereldwijde actiedag voor huisvesting, en die hele week tot internationale actieweek. De 28e maart is gekozen uit solidariteit met de huurders in Frankrijk, omdat op deze dag een einde komt aan de winterstop voor huisuitzettingen. Het Franse winterbestand begint elk jaar in oktober en strekt zich uit tot maart, maar vanaf april worden de huurders in Frankrijk opnieuw geconfronteerd met gedwongen uitzettingen en dakloosheid.

In Amsterdam wordt op zaterdag 28 maart gedemonstreerd onder het vaandel Huizen voor mensen, niet voor de winst! Een bonte coalitie van groeperingen (onder meer de Bond Precaire Woonvormen, Fair City, de SP, FNV-Amsterdam en Huurdersnetwerk Amsterdam) roept op om de straat op te gaan met de volgende eisen:

– de versnelde bouw van betaalbare sociale huur woningen;

– minder markthuren, meer volkshuisvesting: huren omlaag;

– stop de verkoop, flexibilisering en liberalisering van sociale huurwoningen;

– schaf de verhuurdersheffing af;

– woonzekerheid voor iedereen.

De landelijke demonstratie begint om 14 uur op het Jonas Daniël Meijerplein bij de Dokwerker en eindigt ongeveer twee uur later op de Dam. Daarna is er een informatief programma over vervolgacties in het Vrijpaleis aan de Paleisstraat 107.

Op 10 maart vindt er naar alle waarschijnlijkheid alvast een opwarmactie plaats, als de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes van start gaat. Volgens de uitnodigingstekst biedt de beurs “ongeëvenaarde toegang tot het grootste aantal vastgoedontwikkelingsprojecten en kapitaalbronnen ter wereld.” Laten we de start van de beurs gebruiken om het vastgoedkapitaal en zijn lobby te laten zien dat er sterk verzet bestaat tegen hun winstbejag – en tegelijkertijd solidaire groeten sturen naar alle stedelijke initiatieven en groepen in heel Europa die strijden tegen de huurgekte en de verdringing.

Laten we op dinsdag 10 maart een bezoek brengen aan grote woningbedrijven en investeerders in het hele land! Zoek ze in je stad op en loop vast warm voor de “Housing Action Day”! Maak het “spook van de onteigening” zichtbaar, ontketen vette-huur-feesten, organiseer ludieke prijsuitreikingen voor bijzonder belabberde verhuurders of laat met andere creatieve acties zien dat onteigening het halve werk is. Maak foto’s, maak korte films – en deel je acties via sociale media: #Mipim2020 #HousingActionDay2020 #rent waanzin

Zie voor meer informatie: www.woonopstand.nl of https://retakethe.city/, retakethecity@riseup.net

In Duitsland (Mietenwahnsinn): https://mietenwahnsinn.info/

Internationaal: www.housing-action-day.net